Gửi Em Chút Nắng Quê Nhà

Tác giả:

Gửi Em Chút Nắng Quê Nhà

( chưa biết )


 

Gửi về em chút nắng vàng đầu hạ
Thoáng mây bay lạng lẽ trước sân nhà
Gửi em chút hương đồng chùm hoa dại
Và gửi về cụm khói cuối trời xa
Nơi em đến, nhà cao đường phố lạ
Đâu ting ve quen thuộc góc vườn sau

Em vẫn biết nhưng làm sao gửi hết
Lũy tre làng thoang thoảng chút hương cau
Rồi một ngày em nghe lòng chạnh nhớ
Bếp lửa chiều hun hút cuối trời xa
Liếp phên che gió lùa qua mái rạ
Cánh diều con đồng cỏ ở quê hương
Em mãi cứ chút nắng vàng quê mẹ
Tiếng võng đưa mệt lã giữa trưa hè
Đồng mùa gặt còn thơm mùi rạ mới
Khói lam chiều quanh quẩn cuối bờ tre

 


Thảo luận cho bài: "Gửi Em Chút Nắng Quê Nhà"