Gửi Gió

Tác giả:

GỬI GIÓ
(trích trong tuyển tập TRĂNG TRONG TÙ)

gió hỡi gió! Thổi chi nhiều lắm thế?
gió rung cây làm lá đổ đầy sân
gió ghét chi những kẻ tù nhân
ngày hai buổi quét hoài mà không hết

gió hỡi gió! thổi nhiều sao không mệt ?
ta quét nhiều mỏi chết cả hai tay
gió có thương thì xin kể từ nay
đừng thèm thổi đi ngang qua sân ngục

xin tránh hẳn cái cảnh đời phàm tục
thổi phiêu phiêu lồng lộng ở giữa trời

nhớ cho! ta nhắn bấy nhiêu lời !

7/1948
Thừa Thiên

Thảo luận cho bài: "Gửi Gió"