Gửi Huế

Tác giả:

mặc áo hoàng hôn vào đêm soi trăng
con sông rùng mình khua hàng vảy trắng
khi trở về đầu mọc đầy hoa lau
hỏi quanh trời đâu những giàn hoa nắng

chim của thời hót nhụy mướt bên hiên
cơn gió thổi lá xa cành vĩnh viễn
tai trông chờ một tiếng đập con tim
nơi giúi đỏ đã hườm chưa bông hiện

bóng hình em cuối bến dạt xa đò
ai phơi áo trong sương từng giọt đỏ
người lớp lớp không người trai năm cũ
ước thề chi tàn lạnh một bình tro

triều đã dậy cuốn theo triều vỡ đỗ
thành xưa còn nguyên vẹn giải khăn sô
xin chớ khóc vì lời ta đã hứa
đưa trăng về cho núi giữ kinh đô

Paris 19.10.1985
Thi Vũ

Thảo luận cho bài: "Gửi Huế"