Gửi Lại Cho Nắng

Tác giả:

Gửi Lại Cho Nắng

Ngoại Quốc (Trung Hoa)


LV : Nhất Thiên Bảo


Ngày mai anh không còn bên em đương đi dài xa thêm
Gửi lại bao giấc mơ êm đềm
Tình bây giờ đôi ngả kỷ niệm xưa rẽ chia đôi dòng
Sẽ tan theo từng chiều nhớ mong
Ngày mai dù không còn anh đến hoàng hôn có phai tàn dần
Bình minh lên sớm mai vẫn hồng
Này em thôi buồn thôi khóc dành nước mắt gửi lại cho nắng
Gửi cho hoa sớm mai giọt sương

Đời rồi sẽ qua những lúc xa vắng, ngày dài sẽ tàn theo lúc thưa nắng
Tình yêu đó thôi trách thôi hứa sẽ không còn những gió giông
Rồi ngày nắng lên mong thấy em đứng ngập đầy dưới chân hoa pháo em bước
Gửi cho nắng mang theo ngày buồn đã xa
Mình anh đứng trông theo ngày buồn đã qua

Thảo luận cho bài: "Gửi Lại Cho Nắng"