Gửi Người Bên Ấy

Tác giả:

Cám ơn mình đã chờ thư 
Nhớ thì vẫn nhớ như từ mới quen 
Ghét ai quen thói bon chen 
Chính chuyên chẳng chịu mon men đa tình 
Thư này riêng chỉ cho mình 
Trời sao một cõi như tình yêu ta 

Thảo luận cho bài: "Gửi Người Bên Ấy"