Gửi người đi Paris

Tác giả:

ặng anh Lê Đức Thọ và anh Xuân Thuỷ

Đánh đàm Nam Bắc – hai tay
Anh đi, muôn dặm trời Tây gập ghềnh
Chúc anh bền sức đấu tranh
Ngày về, kết quả đôi cành Bắc-Nam.
Bài thơ này Tố Hữu viết tặng đồng Lê Đức Thọ và Xuân Thuỷ khi đi đàm phán Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh và lập lại hoà bình ở Việt Nam.

29-5-1968

Nguồn: Thơ Tố Hữu, NXB Giáo dục, 2003

Thảo luận cho bài: "Gửi người đi Paris"