GỬI NGƯỜI THÊU THƠ

Tác giả:

phải người là xuân nữ
thơ tôi làm hương đưa

phải người là cô phụ

thơ tôi làm trăng thu

là ai? mà tâm sự

gửi kim chỉ đường tơ

là ai? mà tình tự

với tình tôi trong thơ

người dáng mây theo gió

như bóng của hình ai

tội tình hay duyên nợ

chong đèn thêu thơ tôi

mặt nhau chưa từng biết

tiếng nhau chưa từng nghe

tôi vừa đi người đến

tôi về người vừa đi

(viết năm 1940) 

Thảo luận cho bài: "GỬI NGƯỜI THÊU THƠ"