Gửi Seattle…

Tác giả:

Gửi Seattle…
*cho ttlu

Trời hôm nay mưa hay nắng ?
Người còn mải miết ngủ say ?
Một hồn vùi trong thinh lặng…
Một đời ngại những đổi thay…

Thả tình trôi theo sóng biển
Thả tình bay theo phù vân
Triều dâng vang lời kinh nguyện
Hợp tan mây chuyển trầm luân

Phố xưa vẫn còn đứng đợi
Bước chân rộn rã ngày vui ?
Áo vẫn áo xưa ngời ngợi
Hay đã chiều rơi ngậm ngùi…?

Phù Dung
III.14.2006

Thảo luận cho bài: "Gửi Seattle…"