Gửi Tình Nhân

Tác giả:

Gửi cho em nhé tình nhân
Cơn mưa bất chợt phân vân giữa đời
Trách chi duyên đến muộn rồi
Ngược dòng nước mắt ướt lời thơ xưa

Thảo luận cho bài: "Gửi Tình Nhân"