Gửi Vầng Trăng Xưa

Tác giả:

Gửi Vầng Trăng Xưa

Trần Long Ẩn


Lê Nhược Thủy


Cuối cùng rồi em cũng ra đi.
Bỏ lại lời dân ca, lời dân ca trôi dạt.
Bên dòng sông chiều nay ai hát
mà cánh bèo ngừng trôi, ngừng trôi.

Ơ! Cây cối đương xuân em đã xa rồi
vầng trăng kia nửa chìm nửa nổi.
Giọt rượu nào đưa người sớm tối
chạm tận lòng hư không, hư không.

Ơ! Anh vắng em đời cũng bềnh bồng.
Thấm cái lạnh chiều ba mươi Tết.
Nhìn vào lòng đêm tìm từng dấu vết.
Lòng chợt nghe hoa lá thầm thì.
Và vầng trăng xưa đang nói điều gì.

 

Thảo luận cho bài: "Gửi Vầng Trăng Xưa"