Gửi Về Em, Về Một Ðoá Hoa Khôi

Tác giả:

Từ có em đêm vươn dài cánh mộng

Từ có nhau ngày khắc khoải nhớ mong
Em tinh khôi như những sớm mai hồng
Anh trẻ lại, mỗi ngày lui một tuổi

Em cố giữ những điều cần phải nói
Thoa trên môi trầm ngải lúc trao hôn
Anh còn gì ngoài thân xác hao mòn
Trao em nốt, em hồn nhiên chiếm ngự

Anh khờ khạo lấm nhiều trang quá khứ
Thả ân tình nơi bèo bọt rong rêu
Gặp em yêu khi nắng xế đời chiều
Anh trân trọng trao về em tất cả

Từ có em đời dễ thương chi lạ
Từ có nhau sỏi đá cũng hoan cười
Gửi về em, về một đoá hoa khôi
Ngàn nỗi nhớ đẹp như trang huyền thoại

Thảo luận cho bài: "Gửi Về Em, Về Một Ðoá Hoa Khôi"