Guitar Cho Ta

Tác giả:

Guitar Cho Ta

Lê Minh Sơn


Guitar cho ta một mối tình, tình yêu đêm sáng trăng thanh
Guitar cho ta một ngôi nhà, ngôi nhà đầy tiếng trẻ thơ…Guitar cho ta một tấm lòng,
và cho ta những đam mê
Guitar cho ta một ước nguyện, ước nguyện cuộc sống bình yên

Giây trầm, giây bổng ơ ơ…
Ôi cuộc đời…
Đêm ngày trăn trở ơ ơ …
Ôi tiếng đàn…
Đứng bên cuộc vinh quang
bước chân rộng thênh thang
a ha…
Sẽ bay vào tương lai
sẽ đi miền cỏ dại… cùng guitar, cùng guitar

Tùng Dương trình bày

 

Thảo luận cho bài: "Guitar Cho Ta"