Gương Đời

Tác giả:

Cháu chẳng thể trở thành một nhà thơ

Dẫu chỉ để viết tặng ông một bài thơ duy nhất
Niềm kính yêu dẫu là rất thật
Dâng trong lòng mỗi lúc nhớ quê hương.

Cháu chẳng thể trở thành một nhà thơ
Để viết ngợi ca ông như một vị anh hùng
Cháu chỉ biết Ông bà là chỗ dựa
Trên bước trưởng thành con cháu mãi noi theo.

Cháu chẳng thể trở thành một nhà thơ
Để bày tỏ tấm lòng thương- yêu- kính nhất
Nhưng chúng cháu nguyện là những nguồn vui nhỏ
Là những đốm lửa hồng sưởi ấm lúc đêm đông…

Xuân Tân tỵ- 2001

Thảo luận cho bài: "Gương Đời"