h. thân

Tác giả:

Gọi tên em trần thị hà thân
Sông thơ ấu còn không hỡi hạnh
Từ xa xôi đã bao lần lạnh
Bao lần chùng lòng Đà Nẵng bỏ đi
Hôm nay đời nhau có khúc sầu bi
Có khúc thầm thì của ngày ở biển
Khi nhớ điên em hiền như trăng sáng
Tận hiên xa tình tận đến nơi này
Anh gọi em trần thị hà thân
Sông một nhánh của ngày tuyệt vọng
Sông nhẫn nhục những trầm ngâm sóng
Sông âm thầm em nhớ anh không

25 tháng 8, 02

Thảo luận cho bài: "h. thân"