Hạ Buồn Tương Tư

Tác giả:

Anh gọi mưa về trên áo em
Gọi lòng tưởng nhớ lời ru êm
Gọi sương mờ ảo rơi trên tóc
Cho nắng Hạ về gợi nhớ thêm

Hè đến mang chi nắng nhạt vàng
Cho tình hai đứa phải sang ngang
Phương này nhớ mãi người năm cũ
Nhặt cánh Tigôn tưởng nhớ nàng

Anh ước tình mình mãi đậm sâu
Dù cho nắng Hạ có phai mầu
Vẫn mong tình mãi tròn duyên thắm
Hai đứa bên nhau đến bạc đầu

Hôm nay ngồi viết lại tình thơ
Vẫn nhớ về em tuổi dại khờ
Nhớ thuở ngày xưa tà áo trắng
Công viên hò hẹn chuỗi ngày mơ

Từ dạo em đi phố cũng buồn
Mưa chiều tháng Hạ mãi rơi tuôn
Con đường xa lạ mình anh bước
Sầu lắng trong tim kẻ mất hồn

Nguyễn Vạn Thắng


Thảo luận cho bài: "Hạ Buồn Tương Tư"