Hạ Hồng

Tác giả:

anh đến như nắng hạ
soi tia nhìn bay lên
còn chút tình xanh lá
vàng đưa sợi tóc mềm

nắng trải dài theo áo
rối chỉ những đường khâu
mũi tình vá chưa mỏi
lưng chừng giữa bến đau

anh đến như mưa hạ
nhánh cỏ đổi thay đời
từ xa rời núi lạ
khóc một giòng sông xưa

đầu mùa hoa tỉ muội
mơ những đoá lạ hương
tưởng tình dừng đoạn cuối
thả buồn ngậm hơi sương

ru tình ta tiếc nuối
ru tình ta còn không
ru tình ta rất mới
anh đến như hạ hồng ?

Yên Chi

Thảo luận cho bài: "Hạ Hồng"