Hạ nhật phỏng biểu huynh Đặng Thai quy tác 夏日訪表兄鄧台歸作 • Đến chơi nhà bác Đặng Thai trở về

Tác giả:

Huề trượng môn la nhiễu kính hành,
Ngẫu nhiên lai phỏng Đặng gia huynh.
Tương khan tu phát thuỳ vi lão,
Tằng kiến lư diêm bán vị canh.
Ngoạ thụ bì ngưu hư thử khí,
Cách trì tiểu khuyển phệ nhân thanh.
Tiêu dao tiếu chỉ thiên công kiện,
Tận nhật đương không nhất địch hoành.

Bản dịch của Nguyễn Khuyến

Gậy men ngõ trúc dạo đường quai,
Quá bước lên nhà bác Đặng chơi.
Một lũ tóc râu đều tuổi tác,
Nửa phần làng xóm đã thay dời.
Trâu già gốc bụi phì hơi nắng,
Chó nhỏ bên ao cắn tiếng người.
Ngửa mặt ông kia chơi mới khoẻ,
Suốt hôm một sáo thổi lưng trời.

Thảo luận cho bài: "Hạ nhật phỏng biểu huynh Đặng Thai quy tác 夏日訪表兄鄧台歸作 • Đến chơi nhà bác Đặng Thai trở về"