Hạ nhật vãn diểu 夏日晚眺 • Ngắm cảnh mùa hè

Tác giả:

Tứ nguyệt sơ hồi thử khí nùng,
Nhất thanh đề điểu lục âm trung.
Gia nhân sái cốc tranh đào vũ,
Phụ nữ đăng tàm nghĩ hộ phong.
Nguyên thấp tham thiên quy diệc vãn,
Vân âm phúc nhật ảnh do hồng.
Bách niên dịch dịch thuỳ vô sự,
Tán phát thừa lương độc nãi ông.

Bản dịch của Lê Phụng

Đầu tháng tư nóng như nung
Bóng cây chim hót tưng bừng líu lo
Trai hò đậy thóc tránh mưa
Buồng tàm gái chặn gió lùa khép song
Đồng chiêm tiếc việc tham công
Mặt trời mây phủ ánh hồng chưa phai
Cuộc đời bận rộn mặc ai
Tóc hong hóng gió lão này riêng thôi

Thảo luận cho bài: "Hạ nhật vãn diểu 夏日晚眺 • Ngắm cảnh mùa hè"