Hà Nội B52

Tác giả:

Đồng bào chú ý
Loài người chú ý
Địa ngục trắng Hit-Nixơn xổng xích

Và Nôen Việt Nam
Những Jêxu mồ côi
bới đổ tìm hơi mẹ
Mỹ Giáng sinh
bom những mái lành
bom những giấc xanh
Mộng bạc đêm hầm
Ta không bao giờ quên những phố nghĩa trang
Sắc gạch rụng mưa
gió mùa Cống Trắng
Xác B.52
Thụy Khuê anh vẫn gốc đa chờ
Pháo thủ Thạch Sanh Hà Nội
Mắt chiến hào ai biếc ụ tầm xuân

Hầm cỏ Nguyễn Du
trời tên lửa
Bia hồ liêu liễu mới Đường thi
Tóc súng tiễn nhau đi
Nu nú ngồng non
chiều lú bú
Xanh thênh thang
mùa bay mở
én ra ràng
F ẹp
F dẹp
B.52 bẹp

Em ơi!
mùa xuân
ta đi trồng hoa nghĩa trang
Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

Thảo luận cho bài: "Hà Nội B52"