Hà Nội Nghìn Xưa

Tác giả:

Hà Nội Nghìn Xưa – Tái bản 2004

Hà Nội Nghìn Xưa của các tác giả Trần Quốc Vượng và Vũ Tuấn Sán muốn kể lại với người đọc về Hà Nội từ thuở mở nước.
6783_p12713
Là các nhà sử học, hai ông đã kết hợp truyền thuyết, huyền tích với cứ liệu sử học và kết quả khảo cổ để viết nên những câu chuyện sinh động, có sức thuyết phục về truyền thống dựng nước, giữ nước và những nét sinh hoạt của người Thăng Long xưa trong suốt dặm dài lịch sử dân tộc.

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: Trần Quốc Vượng
  • Nhà xuất bản: Nxb Quân đội nhân dân
  • Nhà phát hành: Thăng Long
  • Khối lượng: 300.00 gam
  • Kích thước: 13×19 cm
  • Ngày phát hành: 2004
  • Số trang: 368

Thảo luận cho bài: "Hà Nội Nghìn Xưa"