Hà Nội Phố Xưa

Tác giả:

Hà Nội Phố Xưa

Nguyễn Đình Bảng


Tôi là người tình xưa trở về chốn cũ.
Phố cũ rêu phong dấu xưa xanh ngời
Mái cũ sông yêu bụi mưa rêu cỏ
Hồi chuông Trấn Võ vọng từ hư không

Êm êm sóng Tây Hồ sương

Nao nao một áng mây chiều buồn

Hà Nội em, Hà Nội tôi.
Người tình xưa quên tuổi tác
Tôi là người tình xưa trở về chốn cũ.
Phố cũ rêu phong dấu xưa xanh ngời
Mái cũ sông yêu bụi mưa rêu cỏ
Hồi chuông Trấn Võ vọng từ hư không

Êm êm sóng Tây Hồ sương

Nao nao một áng mây chiều buồn

Hà Nội em, Hà Nội tôi.
Người tình xưa quên tuổi tác
Dọc đời cứ ôm đàn hát
Âm vang rêu cỏ mưa hiện thân về phố xưa.

 

Thảo luận cho bài: "Hà Nội Phố Xưa"