Hạ Phố

Tác giả:

Hạ Phố

Quỳnh Hợp


Lang thang chiều nay phố hạ
Rộn ràng cháy những màu hoa
Cơn mưa vì đâu bỗng lạ
Vội vàng như sợ chiều qua

Lang thang chiều nay phố hạ
Nắng vàng cuốn những vòng xe
Rung lên thành câu hát khẽ
Chia ta… chia tay… mùa hè

Lang thang chiều nay phố hạ
Có điều chi giữa lòng ta
Câu thơ hãy còn dang dở
Cớ sao hè đến bất ngờ

Chia tay lòng ai có nhớ
Sân trường. Phấn trắng. Bảng đen
Giữ cho nhau câu ước hẹn
Ngày về thắp lại màu hoa

 

Thảo luận cho bài: "Hạ Phố"