Hạ Yêu

Tác giả:

Hạ Yêu

Vũ Thái Hòa


thơ: Phạm Ngọc


Trình bày:
Quang Minh

Em về theo hạ
Nắng đẩy nhịp chân
Em về theo hạ
Ngọn gió đưa gần
Hương trầm bốn phía
Nắng đẩy nhịp chân
Nắng đẩy nhịp chân

Dẫu ngày có muộn
Cứ đợi chờ nhau
Dẫu ngày có muộn
Hẹn ánh trăng mừng
Chiều thơm hương lúa
Soi một bóng chung
Soi một bóng chung

ĐK.
Em đi guốc tía
Gõ nhịp Ca Dao
Áo em lụa đào
Câu thơ chín đỏ
Tình xanh phố nhỏ
Nở những mầu hoa
Tạ ơn em – Trái tim độ lượng
Tạ ơn em – Trái tim độ lượng
Tạ ơn em – Trái tim độ lượng

 

Thảo luận cho bài: "Hạ Yêu"