Hạ

Tác giả:

Hình như hạ đến hạ đi
từ em chút gió bên ni trở về
gặp nhau đã muộn cơn mê
sắt se phố biển đường về gọi tên
mây trên trôi vạt nắng mềm
từ em trưa biển bên tê sóng cồn
buồn lên mắt ngó hoàng hôn
chia tay bỏ lại hạ buồn nhớ nhau…

29.08.02

Thảo luận cho bài: "Hạ"