Hạc Vàng

Tác giả:

Hạc Vàng

Phạm Duy


thơ Thôi Hiệu


Trình bày:
Phạm Duy

Editor: được sự đồng ý của Nhạc Sĩ Phạm Duy, ht hân hạnh giới thiệu với các bạn yêu nhạc gần xa sáng tác mới nhất của nhạc sĩ (24 tha’ng 4 2005.)

***

Sau đây là thư ns gửi cho PhamDuy’s friends:

Tối Chủ Nhật 24 April,

Dear friend

Trong khi chờ đợi 5 giờ sáng mai vào bệnh viện để soi đường tiểu (đau lắm, phải đánh thuốc mê)… tôi phổ bài “Hạc Vàng” (thơ Thôi Hiệu) theo bản dịch của Tản Đà, trong có nửa tiếng đồng hồ… C’est une musique therapeutique !

Thân

Phạm Duy

***

Phạm Duy

Hạc Vàng

Thôi Hiệu
(theo bản dịch của Tản Đà)

Ai cưỡi đi đâu?
Hạc vàng ai cưỡi đi đâu?
Mà đây Hoàng Hạc
Mà đây Hoàng Hạc, riêng lầu còn trơ
Riêng lầu còn trơ…

Hạc vàng đi tự bao giờ,
Tự bao giờ
Tự ngàn xưa,
Ngàn xửa, ngàn xưa…
Ngàn năm mây trắng,
Mây trắng bây giờ còn bay
Bay mãi không thôi…
Bay mãi không thôi…

(nhạc)

Hán Dương sông tạnh, hàng cây
Cây bày hàng cây
Bãi xa Anh Vũ,
Bãi xa Anh Vũ xanh đầy cỏ non
Xanh đầy cỏ non…

Quê hương khuất bóng hoàng hôn,
Khuất bóng hoàng hôn
Trên sông khói sóng cho buồn,
Cho buồn, cho buồn,
Cho buồn, cho buồn lòng ta y ý
y ý y a

(nhạc)

Thảo luận cho bài: "Hạc Vàng"