hải âu

Tác giả:

Thu nhuốm bệnh ngày nhỏ đi, rồi chết
Mùa đông về giương mắt đợi trũng sâu
Góc biển hẹn dù nhỏ chưa lần đến
Anh vẫn về nhớ mãi cánh hải âu …

Thảo luận cho bài: "hải âu"