Hai bàn tay em

Tác giả:

Hai bàn tay em
Như hoa đầu cành
Hoa hồng hồng nụ
Cánh tròn ngón xinh

Đêm em nằm ngủ
Hai hoa ngủ cùng
Hoa thì bên má
Hoa ấp cạnh lòng

Tay em đánh răng
Răng trắng hoa nhài
Tay em chải tóc
Tóc ngời ánh mai

Giờ em ngồi học
Bàn tay siêng năng
Nở hoa trên giấy
Từng hàng giăng giăng

Có khi một mình
Nhìn tay thủ thỉ
Em yêu em quý
Hai bàn tay em
Nguồn: Tiếng Việt 3 – tập 1, NXB Giáo dục, 2008

Thảo luận cho bài: "Hai bàn tay em"