Hai bờ Bến Hải

Tác giả:

Sông Ngân Hà tình yêu cháy rực hai bờ ai cũng thấy
Anh và em chưa đến đấy bao giờ
Ly biệt đoàn viên ngày nay là giữa đất bùn và bom đạn
Mỗi con sông đôi lứa ngày nay đều chia cách đôi bờ.

Thảo luận cho bài: "Hai bờ Bến Hải"