Hai câu hỏi

Tác giả:

“Ta là ai ?” như ngọn gió siêu hình
Câu hỏi hư vô thổi nghìn nến tắt
“Ta vì ai ?” khẽ xoay chiều gió bấc
Bàn tay người thắp lại triệu chồi xanh.

Thảo luận cho bài: "Hai câu hỏi"