Hải Đảo Buồn

Tác giả:

Hải Đảo Buồn

Đinh Trầm Ca


Trần Ngọc


Đời tôi khác chi hải đảo, tương tư, sóng vỗ đêm mưa.
Buồn tênh, cuối ghềnh giông bão,
Ngày tháng điên cuồng đợi ai?

Đợi ai bóng trăng chếch?
Đợi ai mây mù giăng? Đợi ai mây mù giăng nơi nơi?
Ôi tháng năm! Tôi âm thầm,
Tôi âm thầm chôn tình mình chốn vực sâu.

Từ đó chìm trong mênh mông, đời đã ngàn năm rêu phong.
Tôi giam minh trong biển lạnh, để thơ với bãi cát hanh.
Hồn đắm chìm trong đêm xanh. Ngực đá ngàn năm long lanh.
Thiết tha đi tìm mộng ảo, thiết tha chỉ tiếng gió gào
……….
Đời đã còn câu thơ đau, nhuộm mãi về muốn thu sau.
Mai em về thăm hải đảo nhặt tim tôi giữa sóng xô
nhặt hết niềm đau chưa khô
nhặt hết tinh xưa vu vợ….. gió mang đi về biển cả
thiết tha chỉ tiếng gió gào…….

……..

Bằng Kiều trình bày


Thảo luận cho bài: "Hải Đảo Buồn"