Hai giây

Tác giả:

Năm một nghìn chín trăm bảy hai
Năm hết sức dài
Trong lịch sử
Trái đất quay một vòng quay quá cỡ
Chung quanh ngôi mặt trời
Một vòng quay
Dài thêm hai giây
So với bao năm khác
Hai giây
Tai ương và hạnh phúc
Tùy theo từng độ góc
Ta đứng trong cuộc đời
Ở Khâm Thiên hai giây bấy giờ là hai giây máu
Khi ta lấy sinh mệnh người đo từng đợt B52
Khi trong lửa ta không còn nơi ẩn náu
Khi anh và em không sao đến được tia bình minh
thấy ở phía chân trời
Khi con xa mẹ một hơi thở thôi mà như hàng thế kỷ
Qua một viên gạch cách trùng con gọi “Mẹ ơi”.
(1973)

Thảo luận cho bài: "Hai giây"