Hai Hàng Cây So Đũa

Tác giả:

Hai Hàng Cây So Đũa

Nguyễn Huy


Trọng Minh


Hai hàng cây so Đũa
Lặng đứng nhìn xe qua
Lên thăm anh lần cuối
Hàng cây cũng nhạt nhoà
Lên thăm anh lần cuối
Trong lòng em khóc thầm
Lên thăm anh lần cuối
Trong lòng em khóc thầm

Đưa con đi tìm sống
Trùng dương thật mênh mông
Bờ tự do vẫy gọi
Hợp tan rồi có không
Hợp tan rồi có không
Đời anh rồi vắng không
Đời em rồi vắng không (2)
Ra đi bao hờn tủi
Em ngậm ngùi khóc thương
Thương anh đời mòn mỏi
Hờn câm ngút đoạn trường
Lên xe về con hỏi
Mẹ ơi đến bao giờ
Lên thăm ba lần nữa
Mắt em nhoà hơn mưa

Thanh Lan Trình Bày

 

Thảo luận cho bài: "Hai Hàng Cây So Đũa"