Hái Hoa

Tác giả:

Có hai đứa trẻ trốn nhà
Đủng đa đủng đỉnh hái hoa trong rừng
Mải mê cười nói tưng bừng
Đến khi nhìn lại đã chừng… lạc xa

Cô bé hoảng sợ khóc oà
Cầm tay, cậu bé đưa hoa dỗ dành
Nín đi em, nắm tay anh
Anh hứa… anh hứa, chúng mình… bình yên

Cô bé mỉm miệng cười liền!

Sương Mai

Thảo luận cho bài: "Hái Hoa"