Hai Khía Cạnh Cuộc Đời

Tác giả:

Hai Khía Cạnh Cuộc Đời

Ngoại Quốc (English)


Phạm Duy


(Both Sides Now)

Tôi xây lâu đài trên cõi trùng
Nhẹ nhàng như bông chuyện thành tơ duyên
Mây như tóc thần cuốn trên màn không
Tôi cho mây đẹp vô cùng…

Nhưng nay mây thay màu trên khắp trùng
Từng làn mây đen về làm mưa rơi
Bao nhiêu những điều tôi vẫn hằng mơ
Theo mây tan về tít mù…

Nay tôi xin nhìn mây tới hai lần
Nhìn thấp xa gần, nhưng vẫn cho rằng
Đám mây, đám mây mong lung ảo huyền
Ôi mây! ôi mây! ôi mây là gì.. mây hỡi…

Như bao nhiêu chuyện thần tiên đẹp,
Này là yêu anh, này là yêu em
Bao nhiêu mối tình đến trong ngày đêm,
Tôi cho yêu là lâu bền…

Nhưng nay tôi nghe chuyện như bắt đầu
Từng người yêu nhau, từng người xa nhay
Xa trong tiếng cười, hay trong lời than
Yêu đương, hay là chán chường…

Nay tôi xin nhìn yêu tới hai chiều
Dù ít hay nhiều nhưng hết tin vào
Chữ yêu, chữ yêu lung linh ảo huyền,
Ôi yêu! Ôi yêu! Ôi yêu là gì… hỡi yêu…

Lo âu hay là tự tin nhiều
Hoặc là hoang mang, hoạc là tin yêu
Bao nhiêu khát vọng, bấy nhiêu chờ mong
Tôi cho cõi đời dễ dàng…

Nhưng nay tôi nghe đời sao khác thường
Bạn bè hôm nay, bạn bè hôm mai
Bao nhiêu tháng ngày, bấy nhiêu đổi thay
Trong tay nhưng rồi mất hoài…

Nay tôi xin nhìn kiếp sống hai bề
Đời sống đi về nhưng sẽ ước thề
Sống như, sống như giấc mơ hiện về
Sinh ra sinh ra sinh ra làm gì… hỡi ơi…

 

Thảo luận cho bài: "Hai Khía Cạnh Cuộc Đời"