Hai mươi

Tác giả:

Này em vô duyên ơi
Này miệng rộng dở hơi
Trổ hàng đôi búp trắng
Tuổi em vừa hai mươi
Cái búp nở trong môi
Cái lúm hây trên má
Em vô tình qua nắng
Nắng vô tình hai mươi
Nguồn: Có một phố vừa đi qua phố, Nhã Nam liên kết với NXB Hội Nhà Văn ấn hành, 2013

Thảo luận cho bài: "Hai mươi"