Hai Mươi Năm Lưu Lạc

Tác giả:

Hai mươi năm trời lưu lạc 
Hai mươi năm trời xa quê 
Từ miền đất lạ 
Hăm hở em về. 

Thành phố mình vẫn đẹp 
Đất nước mình vẫn xanh 
Bao nụ hồng vẫn nở 
Trong nắng sớm trong lành. 

Tuổi thơ xưa mình hái ổi 
Tuổi thơ xưa mình lội sông 
Giữa dòng đời xuôi ngược 
Em còn nhớ tôi không? 

Em chợt kêu bằng tiếng Pháp 
Em chợt hỏi bằng tiếng Anh 
Em cúi đầu ôm mặt 
Nước mắt buồn chảy quanh. 

Hai mươi năm trời lưu lạc 
Hai mươi năm trời xa quê… 

(Tuyển tập thơ Gói Mây Trong Áo – NXB Trẻ 2003) 

Thảo luận cho bài: "Hai Mươi Năm Lưu Lạc"