Hải ngoại

Tác giả:

Giữa đôi ta cao áp tình giáp phố
Sóng bạc nghìn trùng
nhớ vỗ đại dương
Chiều Hà nội nỗi thổi buồn xa xứ
Nhà cuối đường
thu hải ngoại mù sương.

Thảo luận cho bài: "Hải ngoại"