Hai Phương Ðời Héo Hắt

Tác giả:

Có hai vì sao đêm

Lạc trong lòng mắt em
Có một bà tiên ác
Lỡ thốt ra lời nguyền

Sẽ em là hoa khôi
Sẽ tài năng hơn người
Sẽ cùng đường mạt lộ
Nếu em còn yêu tôi

Sao đêm thêm ngời tỏ
Em bay bổng trên mây
Sau một lần tương ngộ
Với ân tình ngất ngây

Tôi tiếc tuổi xanh qua
Em hận mụ tiên già
Lời nguyền xưa rắn độc
Ðã chập chờn hiện ra

Em dòng sông nước mắt
Tôi thành ngọn hoả sơn
Hai phương đời héo hắt
Chia nhau một khối buồn

Thảo luận cho bài: "Hai Phương Ðời Héo Hắt"