Hàm giang xuân thuỷ 涵江春水 • Nước xuân trên sông Hàm

Tác giả:

Nhất phái uông dương đáo hải tân,
Hàm giang giang thuỷ bất thắng xuân.
Ngô đồng nguyệt ấn ba tâm ngọc,
Dương liễu phong phiêu thuỷ diện ngân
.
Lưỡng ngạn phân khai nam bắc lộ,
Nhất phàm tống tận vãng lai nhân.
Đinh gia chiến tướng dư hào khí,
Châu chử y y trưởng lục tần.

 

Dịch nghĩa

Một dải mênh mông chảy xuôi ra bể
Cảnh xuân trên sông Hàm đẹp biết chừng nào
Trăng từ ngọn ngô đồng in xuống lòng sông như những hạt ngọc
Gió qua ngàn dương liễu thổi gợn mặt nước trắng xoá như bạc
Hai bên bờ chia thành hai ngả bắc nam
Một cánh buồm tiễn đưa tất cả khách xuôi ngược
Khí hào hùng của những chiến tướng họ Đinh còn sót lại những gì
Kìa đám rau tần bên bến nước vẫn xanh tốt như xưa

 
Sông Hàm (Hàm giang) là một con sông chảy qua phía nam thị xã Hải Dương, nơi đây có bến đò sang huyện Nam Sách, thường gọi là bến đò Hàn.

Nguồn: Thơ và đời, Hoàng Tạo, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005

Thảo luận cho bài: "Hàm giang xuân thuỷ 涵江春水 • Nước xuân trên sông Hàm"