Hận tráng sĩ

Tác giả:

Một đi, tráng sĩ thẹn quay về
Lưu giản chưa phai nét mực đề
Còn có xanh đâu đôi mái tóc
Mà không chín quách một nồi kê?
Ai chàng ai thiếp duyên Hồ Hán?
Rằng lạ rằng quen giọng Sở Tề?
Đọc lại bài thơ ai tống biệt
Đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê!

Thảo luận cho bài: "Hận tráng sĩ"