Hàng Xóm Bá Đạo

Tác giả:

Tóm tắt nội dung truyện:

Bạn đang đọc truyện Hàng Xóm Bá Đạo của tác giả Gấu động kinh trên website đọc truyện online. Một câu chuyện tình yêu học đường với motif đã cũ xì, nửa trong sáng và nửa đen tối. Không có sóng gió… Không có đau khổ rằn vặt.. Đừng đòi hỏi những nhân vật phụ cố gắng bằng mọi cách để tranh giành tình yêu. Đừng đòi hỏi những điều gì quá cao sang ở tôi.

Mời các bạn cùng đón đọc truyện mang tên Hàng Xóm Bá Đạo để hiểu thêm về truyện nhé!!!!!!!!

Thảo luận cho bài: "Hàng Xóm Bá Đạo"