Hành Ca Tuổi Trẻ

Tác giả:

Hành Ca Tuổi Trẻ

( sinh hoạt )


 

Hãy đứng lên! Những mầm tương lai nòi giống
Xiết tay nhau lên đường xây đắp non sông
Mẹ Việt yêu dấu
Còn chờ ta phấn đấu cho quê nhà một ngày mai luôn sáng tươi
Với con tim đang hòa theo muôn nhịp sống
Cánh tay ta nối vòng tay lớn ngàn phương
Thề tận trung với nước
Một lòng son đã quyết cho dân Việt ngày mai rạng danh Á Ðông
Ðoàn sinh viên (thanh niên) Việt Nam về đây chung bước
Bàn tay đan vòng tay dựng xây đất nước
Giống cháu con Tiên Rồng
Khắp bốn phương tang bồng
Việt Nam soi sáng đuốc thiêng tự do
Hồn linh thiêng tiền nhân ngàn năm tươi thắm
Nguyện noi gương hùng anh sử xanh thắp sáng
Quyết dấn thân cho đời
Hiến ấm no muôn người
Ðồng tâm xây đắp tương lai Việt Nam


 

Thảo luận cho bài: "Hành Ca Tuổi Trẻ"