Hành hương

Tác giả:

Dặm thẳm A di đà em miệng khấn
Chùa Bộc chuông lâng lòng bận bụi trần.

Thảo luận cho bài: "Hành hương"