Hạnh phúc

Tác giả:

Anh nâng niu
hạnh phúc
như gìn giữ kho báu

Chị
như cây sau mưa
mềm xanh lại

Hai dòng sông 
gần cuối chặng
mới hoà làm một

Họ yêu nhau bằng khát vọng cả đời
Cầu cho dòng sông anh chị
êm đềm
trăng soi.

Thảo luận cho bài: "Hạnh phúc"