Hành Trình Đời

Tác giả:

Có những hành trình

đi không mệt mỏi buồn phiền
Yêu em là cả đoạn đường ấy
nhớ nhung, thờ thẫn, sống vì, nhưng vui !

Có những ngày công vụ chán nhàm
nếu tiếng hát em đuổi theo
đường xa thành hạnh phúc mải mê
Đi hoài đi mãi

Thảo luận cho bài: "Hành Trình Đời"