Hành Trình Nối Vòng Tay Lớn

Tác giả:

Hành Trình Nối Vòng Tay Lớn

Nguyễn Văn Hiên


Lên rừng, xuống biển tuổi thanh xuân
Như chim tung bay đến với núi rừng hay hải đảo xa.
Một trái tim tình nguyện
Một dòng máu quê hương,
đâu cần (là) thanh niên có, đâu khó có thanh niên.
Nối vòng tay lớn Bắc Trung Nam anh em một nhà.
Nối vòng tay lớn.
Cuộc hành trình tuổi xuân chúng ta…(Lên rừng…..).

 

Thảo luận cho bài: "Hành Trình Nối Vòng Tay Lớn"