Hành Trình: Triệt – Tuần – Vô Vọng

Tác giả:

vô vọng

đóng cửa vô rừng ngủ với sương
nghe dế ru trăng ngập đêm trường
một chiếc lá rơi hồn chết lặng
nhớ quá đi thôi buổi chiến trường

tuần

tay xích, châm cùm, đầu bị trói
lê lết muôn phương chẳng có nhà
trời đất bao la buồn một cõi
tình bằng tiếng cú vọng từ xa

triệt

leo lên tới đỉnh đầu gai góc
ngó xuống âm u một mảng đời
cơ hội bao lần rơi lăn lóc
cuối ngày như một giọt sương rơi

nguyễn-thanh-khiết

Thảo luận cho bài: "Hành Trình: Triệt – Tuần – Vô Vọng"