Hành Trình Tuổi Thơ

Tác giả:

Hành Trình Tuổi Thơ

Bùi Ngọc Hùng


Hành trình tuổi thơ là những ước mơ
Đẹp tựa ngàn hoa thắm tươi cho đời
Hành trình tuổi thơ rộn rã tiếng ca,
Tràn niềm tin yêu ước vọng ngày mai.
Hành trang cho em đi tới,
Còn vang chiến công cha ông năm nào
Tuổi thơ hôm nay tiếp bước
Vào kỷ nguyên mới với bao niềm vui.
Hành trang cho em đi tới
Là bao năm tháng chăm ngoan luyện rèn
Tuổi thơ như muôn hoa thắm
Dịu dàng tỏa ngát hương thơm cho đời.

 

Thảo luận cho bài: "Hành Trình Tuổi Thơ"