Hạt Bụi

Tác giả:

Hạt Bụi

Hà Lan Phương


Thơ Phạm Ngọc


Trình bày:
Hà Lan Phương

Một ngày chợt thấy mùa Thu trên cao
Một ngày chợt nhớ tình cơn mưa mau
Một ngày đầy gió về trong heo may
Ngập ngừng lời hát chiều rơi ngang vai

Ngày buồn bỗng nhớ mùa trăng khuất xa
Một lần đã lỡ còn bao thiết tha
Này lời người nói tình yêu phúc âm
Còn dài mộng vỡ ngàn câu trối trăn

Tìm gì người hỡi tình như lưỡi dao
Bừng cơn lửa cháy là trăm nỗi đau
Một lần chợt tới rồi xa cách nhau
Em là hạt bụi lấm đời mai sau

 

Thảo luận cho bài: "Hạt Bụi"