Hạt cỏ

Tác giả:

Hạt cỏ đựng niềm vui cánh cánh
Nhỏ nhoi
Chẳng dám khô đi-dẫu nhẹ nhàng
Dù gió bấc thổi khi giá lạnh

Em có nhận tôi làm hạt cỏ
Trong vòng quyền lực của em
Quyền lực tình yêu sự sống

Hạt cỏ -nó sợ em
Nó sợ mỗi đông tàn
Xuân đến
Đã rùng mình vội vã xanh lên.

Thảo luận cho bài: "Hạt cỏ"